Сабактардын жүгүртмѳсү

                                                                                                 “Бекитемин”

           SOS  Герман  Гмайнер

            ОТКнын директору

       _________С.Теңизбаева

2020-2021-окуу жылындагы сабактардын өтүлүү убактысы

 

   1-кезмет

сабактармөөнөтү
11-сабак8:00-8:40
22-сабак8:45-9:25
33-сабак9:30-10:10
44-сабак10:15-10:55
55-сабак11:00-11:40
66-сабак11:50-12:30
77-сабак12:45-13:25

 

   2-кезмет

сабактармөөнөтү
00-сабак11:50-12:30
11-сабак12:45-13:25
22-сабак13:30-14:10
33-сабак14:20-15:00
44-сабак15:05-15:45
55-сабак15:50-16:30
66-сабак16:35-17:15

 

Гимназияда окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.18 – 12.11.18;

Кышкы — 12 күн: 31.12.18 – 11.01.19;

Жайкы — 10 күн: 22.03.19-31.03.19.